lat | eng | rus
Projekta 1-08/83/2019 noslēgums
Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole
Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/35/2020).
Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana
Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta reģistrācijas Nr. 1- 08/34/2020).
Projekta noslēgums Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā
Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”
Projekta noslēgums, trokšņa vadlīnijas

Noslēdzies projekts “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā”

Sākumlapa Lapas karte Uzrakstiet mums