Apsvērumi par vidi pilsētu attīstībā un pārvaldībā.

Ladutjko, Natālija, un Stīvs Hols. "Apsvērumi par vidi pilsētu attīstībā un pārvaldībā." Žurnāls "Kvalitāte". 2006.