Publikācijas


Layman's report (pdf) - Angļu valodā

Ladutjko, Natālija, un Stīvs Hols. "Apsvērumi par vidi pilsētu attīstībā un pārvaldībā." Žurnāls "Kvalitāte". 2006.

EMAS Helpdesk. "EMAS and Sporting Events." Newsletter on thematic issues. DG Environment. 01 (2006). (pdf)

Natālija Ladutjko. "EMAS ieviešana Latvijas pašvaldībās." Žurnāls "Kvalitāte". 06 (2005) : 32-35. (pdf)

Valdemārs Ščerbaks. "Ekokartēšana - vienkāršota vides pārvaldības sistēma." Žurnāls "Kvalitāte". 02 (2005) : 26-27. (pdf)

Natālija Ladutjko. "Lielbritānijas standarts BS8555:2003 palīdz Latvijas uzņēmumiem ieviest vides pārvaldības sistēmas." Žurnāls "Kvalitāte". 02 (2005) : 28. (pdf)

Valdemārs Ščerbaks. "Ekokartēšana - vienkāršota vides pārvaldības sistēma." Žurnāls "Kvalitāte". 01 (2005) : 32-33. (pdf)

Natālija Ladutjko. "Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās." Žurnāls "Kvalitāte". 01 (2005) : 33. (pdf)