Par mums

 

Latvijas vides pārvaldības asociācija (LVPA) ir biedrība, kas ir izveidota ar mērķi apvienot vides pārvaldības speciālistus, uzņēmumus, sabiedrības pārstāvjus Latvijas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, ieviešot tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus Latvijas uzņēmumos un pašvaldībās.

 

Darbības virzieni

  • Tīrāko tehnoloģiju un videi draudzīgo darbības veidu pieredzes apmaiņas semināru organizēšana

  • Sadarbības projekti ar vietējo un ārzemju partneru līdzdalību vietējās ekspertīzes stiprināšanai tīrāko tehnoloģiju, vides pārvaldības sistēmu un ilgtspējīga patēriņa principu ieviešanā

  • Datu bāzes izveidošana un uzturēšana par labākās prakses piemēriem vides pārvaldības principu ieviešanā

  • Pieredzes apmaiņas semināru un braucienu organizēšana uzņēmumiem, pašvaldībām un citām ieinteresētām pusēm

  • Informācijas izplatīšana par vides pārvaldības sistēmu ieviešanas metodēm

  • Darbība likumdošanas attīstības jomā nodrošinot uzņēmumu interešu pārstāvniecību (arī ES likumdošanā)

  • Mājas lapas izstrāde un uzturēšana ar mērķi veicināt informācijas apmaiņas procesus un nodrošināt pieeju jaunākiem vides risinājumiem

  • Sadarbība ar vietējām ieinteresētām pusēm (rūpnieciskās asociācijas, nozares asociācijas, izglītības iestādes utt.)

  • Kontaktu dibināšana un uzturēšana ar līdzīgām organizācijām pasaulē, nodrošinot starptautiskās pieredzes apmaiņas procesu

  • Palīdzība EU likumdošanas prasību ieviešanā