Mērķi un uzdevumi

 

Biedrības "Latvijas Vides pārvaldības asociācija" darbības mērķi ir:

  • veicināt labu vides pārvaldību Latvijā;
  • sniegt atbalstu Latvijas komercsabiedrībām, valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām un organizācijām vides aizsardzības jomā;
  • piedalīties valsts vides politikas un sabiedrības vides apziņas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē.

 

Uzdevumi:

  • Sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumiem un pašvaldībām tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanā
  • Veicināt tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanas jaudu stiprināšanu, sadarbojoties ar vietējiem un starptautiskiem ekspertiem
  • Apkopot un izplatīt informāciju par vietējo un ārzemju pieredzi tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanā
  • Celt sabiedrības apziņu attiecībā uz vides aizsardzības problēmām un to risināšanas metodēm
  • Veicināt dialogu starp likumdevējiem, ražotājiem un finanšu institūcijām, lai nodrošinātu atbalstu ilgtspējīgu iniciatīvu ieviešanai
  • Sadarboties ar ārvalstu radniecīgām organizācijām, informācijas izplatīšanai par tīrākām tehnoloģijām un vides pārvaldes sistēmām