Statūti

BIEDRĪBAS “Latvijas vides pārvaldības asociācija” Statūti 

"Lavijas vides pārvaldības asociācijas" Statūti nosaka biedrības mērķus, tiesības un pienākumus u.c. ar biedrības pastāvēšanu un darbību saistītus jautājumus.

Ar Statūtu pilno tekstu varat iepazīties šeit: statūti