Sponsori


Iepriekšējos gados mūsu projektus atbalstīja:  

  • ES LIFE programma

Papildus informācija: http://europa.eu.int/comm/environment/life/
 

  • Latvijas Vides aizsardzības fonds

Papildus informācija: www.lvaf.gov.lv 

  • Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Papildus informācija: www.nmr.lv  

  • Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauksaimniecības lietu departaments

Papildus informācija: www.defra.gov.lv 

  • A/S "SEB Unibanka"

Papildus informācija: www.seb.lv 

  • Apvienoto Nāciju Vides programmas Starptautiskais vides tehnoloģiju centrs

Papildus informācija: www.unep.org