Partneri

 

White Young Green Environmental (WYGE) ir daudznozaru konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā inženier-, vides, plānošanas un vadības pakalpojumus. Uzņēmums nodrošina augstas kvalitātes, atsaucīgus, nacionālus pakalpojumus plašam klientu lokam gan publiskajā, gan privātajā sektorā, pārstāvošiem rūpniecību, tirdzniecību, centrālās un vietējās pārvaldes, finanšu institūcijas, privātos attīstītājus, komunālos uzņēmumus, transportu un mazumtirdzniecību. Kā daļu no Tirdzniecības un Rūpniecības Departamenta finansētā projekta “Acorn”, WYGE izveidoja un pārbaudīja tirgū “Acorn Metodi”, kas tika izmantota kā veidne BS 8555. WYGE ir ieguvuši ārkārtīgi daudz pieredzes BS 8555 lietošanā pateicoties “Acorn Metodes” izstrādāšanai un pārbaudei tirgū. Tas padara WYGE par vienīgajiem konsultantiem pasaules mērogā ar tik vispusīgu pieredzi BS 8555 praktiskajā pielietošanā.

Papildus informācija: www.wyg.com

 

Vācijas Vides pārvaldības asociācija (BAUM eV), kuras biedri ir vairāk nekā 500 dažādu izmēru un sektoru uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas un valsts institūcijas, ir lielākā asociācija Eiropā, kas veicina vides aizsardzību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vadību. BAUM konsultantu komandā ir dažādu specialitāšu eksperti ar plašu pieredzi izpētes un valsts iestāžu konsultāciju jomā par ilgtspējīgu attīstību. BAUM vada arī vairākus starptautiskus projektus, kā, piemēram, DG Transports un Enerģija, RENET, Promote 100, DG Nodarbinātība un Sabiedriskās lietas: CapaCity, utt. un prasmju apmaiņas projekts par Local Agenda 21 tēmu starp Bavāriju un Lietuvu.

Papildus informācija: www.baumgroup.de

  


 

Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta ar 109,421 iedzīvotāju. Atrašanās vieta ir aptuveni 230 km dienvidaustrumu virzienā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, Daugavas krastos. Pilsētai ir izdevīga atrašanās vieta, jo tā robežojas ar Baltkrieviju un Lietuvu, un atrodas 120 km no Krievijas robežas. Daugavpils ir liels rūpnieciskais centrs un dzelzceļu krustojums. Pilsētas rūpniecību pārstāv tādi uzņēmumi kā A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, A/S „Dauer-D”, A/S „Lokomotīve”, SIA „Zieglera mašīnbūve”, un citi. Tāpat ir arī vairāki tekstila, šūšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumi. Darbojas vairāk nekā 1,100 tirdzniecības uzņēmumu un elektroniski, ja ne klātienē, visām Latvijas bankām ir Daugavpils nodaļas. Daugavpils pilsētas domei ir pieredze dalībā dažādos vietēja un starptautiska mēroga vides projektos, kā, piemēram:

  • „Objekts Daugavpils industriālā zona” Finansiālais atbalsts: ES PHARE 2000. Kopējais summa: 1,56 milj. EUR.
  • „Daugavpils reģionālais vides aizsardzības projekts”. Vides piesārņojuma izpēte saistībā ar ražošanu un bīstamajiem atkritumiem, kā arī rīcības plāna izstrāde šī piesārņojuma novēršanai. Finansiālais atbalsts: Latvijas Vides aizsardzības ministrija un Somijas Vides aizsardzības ministrija. Kopējā summa: 220 900 EUR. 
  • Investīciju programma „500 –”. Vienotas ikdienas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana Dienvidlatgalē (Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajonos). Atkritumu poligona izveide. Kopējā summa: 15,2 milj. EUR.
  • „Daugavpils un Motala – 2010: Daugavpils attīstības virziens un vides analīze”. Finansiālais atbalsts: SWEBALTCOP, Motalas pilsēta (Zviedrija). Kopējā summa: 1 409 200 EUR.

Papildus informācija: www.daugavpils.lv

 

 

 

Naujenes pagasta padome. Naujenes pagasts atrodas Latgales dienvidaustrumu daļā. Tā platība ir 12939.3 ha, ieskaitot: mežus – 3602.6 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 6684 ha, neapsaimniekotās platības – 2652.7 ha, valsts brīvā zeme – 1184 ha, un pašvaldības zeme – 670.9 ha. Pagasta iedzīvotāju skaits ir 5856. Vēsturiski pašvaldību funkcijas un darbība norisinās 4 lielākajos ciemos – Naujenē, Vescstropos, Kraujā un Locikos. Naujenes pašvaldības ekonomiskā attīstība ir saistīta ar Daugavpils pilsētu. Pagasta teritorijā atrodas 53 ciemi. Vecstropu, Lociku, Krauju, Naujenes, Dunsku un Židino ciemos atrodas 60 dzīvojamās mājas, kurās dzīvo 77% visu pagasta iedzīvotāju. Divos ciemos darbojas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Rūpnieciskās aktivitātes pagastā veic kokapstrādes, pārtikas ražošanas (alkohols un konditorejas izstrādājumi), graudu pārstrādes, siltuma ražošanas, ūdensapgādes un transporta uzņēmumi. Lauksaimniecība – 1600 lauksaimniecības zemes un 35 fermas. Ciemu iedzīvotāji nodrošina sevi, pilsētniekus un tūristus ar ekoloģiski tīriem dārzeņiem, augļiem, ogām, pienu un gaļu. Piens, graudi un gaļa tiek pārdoti arī pārtikas apstrādes uzņēmumiem.

Papildus informācija: www.naujene.lv