Kā mums pievienoties

Iestāšanās nosacījumi

LVPA asociācija ir atvērta jauniem biedriem un aicina arī Jūsu uzņēmumu pievienoties videi draudzīgas saimniekošanas veidu atbalstītājiem Latvijā!
 
LVPA aktivitātes tiek finansētas no biedru naudas ienākumiem.

Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu  vecumu vai juridiska persona, kas ir ieinteresētas Asociācijas sekmīgā darbībā un atzīst Asociācijas statūtus. Iestāšanās formu skatīt pielikumā.

Biedra maksa gadā fiziskām personām ir 28,46 EUR. Biedra naudas apmērs juridiskām personām tiek noteikts atkarībā no strādājošo skaita uzņēmumā pēc tabulas:

 

Nodarbināto skaits   Biedra maksa, EUR gadā
1-10   71.14
11-50   113.83
51-100   142.29
101-500   284.57
501-1000   426.86
Vairāk kā 1000   498.01