Seminārs 19.-20. februārī

Ar ieinteresēto pušu iesaisti norisinājies seminārs projekta “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde” ietvaros.

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – LVB) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2019. gada augustā uzsāka īstenot projektu “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde” (turpmāk – Projekts), ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Viens no Projekta mērķu sasniegšanai noteiktajiem darba uzdevumiem paredz 2 dienu semināra organizēšanu, kur klātienē norisinātos plānā iekļauto situāciju izspēle darba grupās ar ieinteresētajām pusēm.

2020. gada 19. un 20. februārī viesu namā “Debesu bļoda”, Ogres novadā, norisinājās seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no LVPA, LVB, LOB, VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta, piekrastes pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, nodibinājuma “Pasaules dabas fonds”, Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrības "DRAUGA SPĀRNS" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Semināra ietvaros Projekta īstenotāji prezentēja izstrādātā rīcības plāna saturu un veica ieinteresēto pušu apmācības par plānā iekļautajiem apziņošanas un rīcību īstenošanas līmeņiem. Organizējot darbu grupās, semināra dalībnieki aktīvi piedalījās rīcības plānā iekļauto rīcību situāciju izspēlē. Ieinteresēto pušu pārstāvji, piedaloties situāciju izspēlē, guva praktisku pieredzi plānā paredzētās pušu sadarbības un apziņošanas kārtības īstenošanā, kā arī Projekta īstenotāji, uzklausot ieinteresēto pušu atsauksmes un ieteikumus, ieguva vērtīgu informāciju par rīcības plāna aktualizācijas nepieciešamību.   

Plašāka informācija par Projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību pieejama šeit: http://www.lvpa.lv/?object_id=723