2015/2016 gada projekti

Bsmall

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Latvijas Vides pārvaldības asociācija 2015. / 2016. gadā realizē šādus projektus:

Projektu vadlīnija "Multisektoriālie projekti" 

aktivitāte - Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2017. gada 24. februārim.

  •  Projekta nosaukums: “Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs"”.

Projekts noslēgts 2015. gada 30. novembrī.

Projekts noslēgts 2016. gada 16. maijā.

  •  Projekta nosaukums: “Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā”

Projekts noslēgts 2016. gada 16. maijā.

  •  Projekta nosaukums: “VVD veiktspējas stiprināšana gaisa kvalitātes kontroles jomā”.

Projekts noslēgts 2016. gada 16. maijā.