Baldones pētījums

Latvijas Vides pārvaldības asociācija šā gada nogalē uzsāka īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu pētījumu/projektu “Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējums”. Izvērtējums tiek veidots kā starpdisciplinārs pētījums, jo tas apvieno vairākus sabiedrības veselības un cilvēku labklājības jautājumus. 

Projekta mērķis ir izvērtēt Baldones novada sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošos nozīmīgākos faktorus un iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošos datus pēdējo divdesmit gadu posmā, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem līdzīgos apkārtnes novados un Latvijā.

Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs uzdevumi:

  1. Veikt Baldones sociāli-ekonomisko attīstību ietekmējošo rādītāju izpēti un analīzi;
  2. Veikt iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējumu un analīzi;
  3. Organizēt izvērtējuma rezultātu apspriešanu Baldones novada pašvaldībā, piesaistot ieinteresētās puses; 

Izvērtējuma rezultāti ir nepieciešami Baldones novada domei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām valsts pārvaldes iestādēm, pieņemot stratēģiskus lēmumus attiecībā uz šī novada attīstību. Izvērtējuma kopsavilkums būs interesants un noderīgs plašākai mērķauditorijai. 

Projektu plānots īstenot līdz 2016. gada 15. maijam.