2017/2018 gada projekti

Bsmall

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Latvijas Vides pārvaldības asociācija 2017. / 2018. gadā realizē šādus projektus:

Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti” 

Aktivitāte - Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2017. gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada 31. maijam.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada 30. maijam.