Sadedzināšanas iekārtas

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamentu (turpmāk –VARAM VAD) 2017. gada pavasarī uzsāka īstenot projektu “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”, kura ietvaros LVPA eksperti sniegs atbalstu VARAM VAD Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2015/2193/ES par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām prasību pārņemšanā. Vienlaikus tiks izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai vides aizsardzības prasības mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām būtu saskaņotas ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.