Britu standarta BS 8555:2003 ieviešana Latvijā

Britu standarta BS 8555:2003 ieviešana Latvijā

Lielbritānijas standarts BS 8555:2003 ir izstrādāts ar mērķi sniegt palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un ir praktiska rokasgrāmata visām organizācijām, kas vēlas ieviest formalizētas vides pārvaldības sistēmas, lai tas būtu ISO14001 vai EMAS. Standarts sadala sistēmas ieviešanu piecos etapos, un katru var ieviest atsevišķi kā kopējās sistēmas daļu. Sestais etaps ir ieviestās sistēmas sagatavošana sertifikācijai. Tas palīdz saīsināt birokrātiskās procedūras un pārmērīgo dokumentācijas apjomu.

Projekta pieteikumu par Lielbritānijas standarta BS 8555:2003 ieviešanu Latvijā, ko izstrādāja Latvijas Vides pārvaldības asociācija (LVPA), atbalstīja Lielbritānijas fonds “Apkārtējā vide Eiropai” (Environment for Europe Fund, Department for Environment Food and Rural Affairs, UK) 2003. gada nogalē.

Dalībai projektā tika izvēlēti desmit uzņēmumi un desmit konsultanti. Firmas “White, Young, Green Environment” (Lielbritānija) eksperts Etjēns Butruills (Etienne Butruille) veica nedēļu garu latviešu konsultantu apmācību, pēc kuras sākās “angļu standarta aprobācija Latvijas augsnē”. Uzņēmumi, kas vēlējās piedalīties projektā, sāka vides pārvaldības sistēmu izstrādi un ieviešanu pēc BS 8555:2003 metodes, saņemot konsultantu bezmaksas profesionālo palīdzību.

Pirms katra etapa kosultanti kopā ar uzņēmumu pārstāvjiem izstrādā turpmākos uzdevumus, un etapa beigās pārskata sasniegtos rezultātus. Visi uzdevumi un gaidāmie rezultāti ir sīki un skaidri aprakstīti standartā, tādēļ VPS darbiniekiem nav jālauza galva, ar ko jāsāk un kādā secībā jāizpilda darbi. Lai nodrošinātu izpildīto darbu un konsultantu iegūto iemaņu starp-etapu auditā objektīvu novērtējumu, katrs konsultants pārbauda ne tikai “sava padotā” uzņēmuma darbu, bet arī viena no deviņiem pārējiem projekta dalībniekiem.

Darba grupas "uzņēmums - konsultants" izveidotas šādā veidā:

1. SIA ARČERS

ZYGON BALTIC CONSULTING

2. AS ARTA-F

ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT

3. SIA BALTIC SUPPLYING GROUP

IK DARBA VIDES KONSULTĀCIJAS

4. AS RĪGAS VAGON-BŪVES RŪPNĪCA

LATVIJAS PIESĀRŅOJUMU PROFILAKSES CENTRS

5. SIA PBLC

KNOWLEDGE POWER FUTURE

6. SIA SIGNUM

PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪTS

7. SIA SAJERS

BALTIJAS TEHNIKA UN VIDE

8. SIA R ĪGAS FINIERU RŪPNĪCA

LEILANDS UN PUTNIS

9. SIA ELPA

ZYGON BALTIC CONSULTING

10. AS VALTERS UN MEITA

KNOWLEDGE, POWER, FUTURE

Sistēmas izstrādei un ieviešanai uzņēmumiem tikai dots tieši viens gads – no 2004. gada maijam līdz 2005. gada maijam. 


Projekta realizācijas gaitā standarts BS 8555:2003 tika pārtulkots latviešu valodā un ir pieejams visiem interesentiem Latvijas Valsts standartā.