Projekta noslēgums, trokšņa vadlīnijas

Noslēdzies projekts “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā”

2018. gada decembrī noslēdzās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais LVPA un VARAM sadarbības projekts Nr. 1-08/213/2018 “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā”. Projekta rezultātā tika izstrādātas Vadlīnijas par direktīvā Nr. 2015/996 noteikto kopīgo trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanu Latvijā attiecībā uz dzelzceļa radīto troksni. Ar Vadlīniju tekstu var iepazīties šeit.

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību skat.: http://lvpa.lv/?object_id=716