Projekta noslēgums, VVD

Noslēdzies projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”

Šī gada maijā noslēdzās LVPA un VVD sadarbības projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”. Visi projektā noteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VVD tika iesniegtas “Ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras vadlīnijas”. Bez vadlīniju izstrādes projekta ietvaros tika organizēta viena sanāksme un divi semināri, kuros VVD RVP eksperti tika apmācīti vadlīniju praktiskā pielietojumā. 

Vadlīnijas, kā arī projekta ziņojums prezentāciju formā pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību