Tehnisko noteikumu seminārs

Darba seminārs Valsts vides dienesta ekspertiem

Šī gada 12. un 13. novembrī norisinājās projekta Nr. 1-08/168/2018 “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšana un nosacījumu ievērošanas pārbaudē” divu dienu darba seminārs ar Valsts vides dienesta ekspertiem. Semināra ietvaros tika sniegts pārskats par normatīvo aktu prasību analīzes rezultātiem, rosinot diskusiju, kas ir prasību ietvars un kādā veidā tās var jēgpilni izpildīt. Dalībnieki arī izvērtēja Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 pielikumā iekļautās darbības un iespējas grozīt sarakstu, pārrunājot specifiskos nosacījumus, kas būtu jāizvirza noteiktu veidu darbībām. Semināra laikā tika izskatīti arī iespējamie lēmumu veidi un apspriesta VVD pārbaudes pieejas un iespējas pārliecināties par izvirzīto tehnisko noteikumu izpildi, kā arī izvērtēts, vai nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, un kāds būtu labākais risinājums. Darba seminārā nozīmīga loma bija ekspertu darbam grupās, lai nostiprinātu vienotu pieeju un ekspertu veiktspēju.