Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

2020. gada jūnijā noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB), Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta gala redakciju, veicot arī plāna juridisko izvērtējumu un izmaksu novērtējumu. Bez rīcības plāna gala redakcijas izstrādes projekta ietvaros tika organizēts divu dienu apmācību seminārs ar ieinteresētajām pusēm, kur klātienē norisinājās plānā iekļauto situāciju izspēle darba grupās, kā arī noslēguma seminārs. Pasākumu ietvaros iegūtā informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna gala redakciju. Projekta īstenošanas ietvaros tika noteikta informācijas apmaiņa starp ieinteresētajām pusēm, kā arī kontaktu apmaiņa, kas nākotnē nodrošinās efektīvāku un koordinētāku rīcību dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā. Projekta laikā izstrādātie materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Plašāka informācija par Projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.