Nacionālā rīcības plāna izstrādes projekta noslēgums

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”

 

2018. gada decembrī noslēdzās LVPA, LOB un VVD sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta projektu. Bez rīcības plāna projekta izstrādes projekta ietvaros tika organizēta sanāksme ar ieinteresētajām pusēm un noslēguma seminārs. Abu pasākumu ietvaros iegūta informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna projekta gala versiju.

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.