Projekta sanāksme


Starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm


2018. gada 29. novembrī norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr. 1-08/213/2018 “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā” starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm. Sanāksme piedalījās LVPA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, “Starptautiskās lidosta "Rīga"”, Latvijas dzelzceļa, Latvijas Valsts ceļu un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment pārstāvji.

Sanāksmes laikā ieinteresētās puses tika iepazīstinātas ar projekta starprezultātiem un vadlīniju dokumenta projektu. Klātesošajiem tika sniegta iespēja izskatīt vadlīniju projektu un sniegt savus komentārus līdz 2018. gada 7. decembrim. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.