Projekta noslēgums, iekārtas

Noslēdzies projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”

Šīgada maijānoslēdzās LVPA un VARAM sadarbības projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”. Visi projektānoteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VARAM tika iesniegti projekta nodevumi:

·“Vadlīnijas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanai”,

·MK noteikumu projekts “Vides prasības mazo sadedzināšanas iekārtu apsaimniekošanai”.

Bez šiem nodevumiem projekta ietvaros tika izstrādāti arīpriekšlikumi citu normatīvo aktu attiecīgai aktualizācijai.

Vadlīnijas, kāarīprojekta ziņojums pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību