ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums

Šī gada 10. aprīlī norisinājās biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” realizētā projekta “ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums” noslēguma seminārs, kurā tika prezentēts sagatavotais izvērtējums.  Projekts tiek  īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirto finansējumu. Ar semināra prezentāciju var iepazīties šeit. Izvērtējuma gala versija tiks sagatavota līdz 2017. g. 30. aprīlim.