Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

2020. gada jūnijā noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB), Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta gala redakciju, veicot arī plāna juridisko izvērtējumu un izmaksu novērtējumu. Bez rīcības plāna gala redakcijas izstrādes projekta ietvaros tika organizēts divu dienu apmācību seminārs ar ieinteresētajām pusēm, kur klātienē norisinājās plānā iekļauto situāciju izspēle darba grupās, kā arī noslēguma seminārs. Pasākumu ietvaros iegūtā informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna gala redakciju. Projekta īstenošanas ietvaros tika noteikta informācijas apmaiņa starp ieinteresētajām pusēm, kā arī kontaktu apmaiņa, kas nākotnē nodrošinās efektīvāku un koordinētāku rīcību dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā. Projekta laikā izstrādātie materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Plašāka informācija par Projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.

 

Iespēja ievietot informāciju par Jūsu produktiem mūsu mājas lapā!

Godājamie vides un tīrāku tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu attīstītāji, īpašnieki un izplatītāji!

Mēs vēlamies Jums piedāvāt iespēju ievietot informāciju par Jūsu tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem mūsu mājas lapā www.lvpa.lv, ko bieži apmeklē gan Latvijas rūpnieciskie uzņēmumi, gan pašvaldības.

Informācija var būt latviešu, krievu vai angļu valodās.

Noteikumi informācijas ievietošanai LVPA mājas lapā tiks noteikti abpusējā līgumā. Līguma paraugu skatīt šeit!

Projekta noslēgums, iekārtas

Noslēdzies projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”

Šīgada maijānoslēdzās LVPA un VARAM sadarbības projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”. Visi projektānoteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VARAM tika iesniegti projekta nodevumi:

·“Vadlīnijas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanai”,

·MK noteikumu projekts “Vides prasības mazo sadedzināšanas iekārtu apsaimniekošanai”.

Bez šiem nodevumiem projekta ietvaros tika izstrādāti arīpriekšlikumi citu normatīvo aktu attiecīgai aktualizācijai.

Vadlīnijas, kāarīprojekta ziņojums pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību

Projekta noslēgums, VVD

Noslēdzies projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”

Šī gada maijā noslēdzās LVPA un VVD sadarbības projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”. Visi projektā noteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VVD tika iesniegtas “Ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras vadlīnijas”. Bez vadlīniju izstrādes projekta ietvaros tika organizēta viena sanāksme un divi semināri, kuros VVD RVP eksperti tika apmācīti vadlīniju praktiskā pielietojumā. 

Vadlīnijas, kā arī projekta ziņojums prezentāciju formā pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību

Projekta sanāksme


Starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm


Šī gada 29. novembrī norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr. 1-08/213/2018 “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā” starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm. Sanāksme piedalījās LVPA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, “Starptautiskās lidosta "Rīga"”, Latvijas dzelzceļa, Latvijas Valsts ceļu un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment pārstāvji.

Sanāksmes laikā ieinteresētās puses tika iepazīstinātas ar projekta starprezultātiem un vadlīniju dokumenta projektu. Klātesošajiem tika sniegta iespēja izskatīt vadlīniju projektu un sniegt savus komentārus līdz 2018. gada 7. decembrim. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.