Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

2020. gada jūnijā noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB), Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta gala redakciju, veicot arī plāna juridisko izvērtējumu un izmaksu novērtējumu. Bez rīcības plāna gala redakcijas izstrādes projekta ietvaros tika organizēts divu dienu apmācību seminārs ar ieinteresētajām pusēm, kur klātienē norisinājās plānā iekļauto situāciju izspēle darba grupās, kā arī noslēguma seminārs. Pasākumu ietvaros iegūtā informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna gala redakciju. Projekta īstenošanas ietvaros tika noteikta informācijas apmaiņa starp ieinteresētajām pusēm, kā arī kontaktu apmaiņa, kas nākotnē nodrošinās efektīvāku un koordinētāku rīcību dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā. Projekta laikā izstrādātie materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Plašāka informācija par Projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.

 

Projekta 1-08/83/2019 noslēgums

Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”

2020. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, nodrošinot VVD RVP ekspertu apmācības sajaukšanās zonu aprēķināšanai bīstamo un prioritāro vielu novadīšanai vidē, lai, ņemot vērā ūdensobjekta stāvokli un tā hidroloģiskos raksturparametrus, noteiktu pieļaujamo bīstamo un prioritāro vielu koncentrāciju notekūdeņos. Projekta laikā izstrādātie apmācību materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Iespēja ievietot informāciju par Jūsu produktiem mūsu mājas lapā!

Godājamie vides un tīrāku tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu attīstītāji, īpašnieki un izplatītāji!

Mēs vēlamies Jums piedāvāt iespēju ievietot informāciju par Jūsu tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem mūsu mājas lapā www.lvpa.lv, ko bieži apmeklē gan Latvijas rūpnieciskie uzņēmumi, gan pašvaldības.

Informācija var būt latviešu, krievu vai angļu valodās.

Noteikumi informācijas ievietošanai LVPA mājas lapā tiks noteikti abpusējā līgumā. Līguma paraugu skatīt šeit!